Amstelgeld - Privacy reglement

Amstelgeld en uw privacy
Amstelgeld is een handelsnaam van Amstelgeld b.v.
Amstelgeld hecht grote waarde aan uw privacy. In dit kader doen wij ons uiterste best uw persoonsgegevens op een zodanige manier te verwerken dat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Conform onze aanmelding bij het College Bescherming Persoonsgegevens kan Amstelgeld persoonsgegevens verwerken voor de volgende vijf doeleinden:.
1. het beoordelen en accepteren van aanvragen en het uitvoeren van overeenkomsten;
2. het afwikkelen van betalingsverkeer;
3. het verrichten van analyses ten behoeve van statistische doeleinden;
4. het uitvoeren van gerichte marketing activiteiten;
5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De persoonsgegevens welke worden gevraagd kunnen per onderdeel van de website verschillen, al naar gelang de financiële dienst welke het betreft.

Ten einde haar dienstverlening te optimaliseren werkt Amstelgeld samen met andere partijen. Op enkele onderdelen van de website van Amstelgeld waar u gevraagd wordt uw gegevens achter te laten, worden deze direct doorgestuurd naar een derde partij (bank of verzekerings- of kredietmaatschappij). Op de verwerking van deze persoonsgegevens door deze derde partijen is het privacybeleid van Amstelgeld niet van toepassing, maar het privacybeleid zoals dat is vastgesteld door de desbetreffende partij zelf. Indien u hierover vragen heeft of indien u nadere gegevens wenst van deze partijen, kunt u bij ons terecht.

Cookies
Op de website van Amstelgeld wordt er gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een nummer wat aan uw internet-browser gekoppeld wordt waaraan u bij een volgend bezoek herkend wordt. Deze cookies worden enkel gebruikt voor interne campagneresultaatmetingen en uw persoons(en computer-)gegevens worden niet door Amstelgeld opgeslagen.

Beveiliging
De infrastructuur en software van Amstelgeld zijn zo gemaakt en beveiligd dat het vrijwel onmogelijk is dat onbevoegden informatie over klanten en bezoekers kunnen krijgen.

Inzage en correctie
Wanneer u een relatie met ons heeft, kunt u ons een overzicht vragen van uw persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Bevat het door ons verstrekte overzicht onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om correctie verzoeken.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Amstelgeld, neem dan contact met ons op. Amstelgeld behoudt zich het recht voor om dit privacystatement aan te passen of te wijzigen. Het is dus verstandig om periodiek ons Privacy Statement te checken.

Lening Berekenen

Bereken uw maximale lening
(onder voorbehoud van acceptatie)
o.b.v. normen Januari 2017

Woonlasten
Netto maandinkomen
Netto maandink. partner
Berekenen
Maximale Lening
Lening offerte aanvragen

Bel Mij

Bel Mij Versturen