Hypotheek - Koopsubsidie

<< Over hypotheken

Koopsubsidie heeft als doel het eigenwoningbezit van de lagere inkomensgroepen te bevorderen. Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen, wil je in aanmerking komen voor deze regeling.

Tegemoetkoming in de maandlasten
De koopsubsidie heeft de vorm van een maandelijkse uitkering. Daarmee kan een deel van de maandlasten worden betaald. De maandelijkse bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de huiseigenaar. Elke vijf jaar wordt de koopsubsidie bijgesteld. De maximale looptijd is 15 jaar. Kom je na die periode nog steeds in aanmerking voor Koopsubsidie dan zal het bedrag dat je in de 15 jaar daarop zou ontvangen, in één keer worden afgekocht.

Strenge regels
Om in aanmerking voor koopsubsidie te komen, moet je aan een aantal strenge regels voldoen. Zo moet je om te beginnen in aanmerking komen voor NHG, mag je hypotheek niet hoger zijn dan € 171.558,- en mag de koopsom van je huis inclusief kosten niet hoger zijn dan € 158.850,-. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de koopsubsidie. Naarmate je meer verdient zal de subsidie echter minder worden. Het is daarom mogelijk dat het uiteindelijke bedrag op nul wordt vastgesteld. Ook naar het eigen vermogen wordt gekeken. Voor een alleenstaande geldt een maximum van € 19.698,- en voor gehuwden of samenwonenden mag het eigen vermogen maximaal € 39.396,- bedragen. Overigens gelden voor ouderen boven 65 jaar andere bedragen.

Hypotheek Berekenen

Bereken uw maximale hypotheek
(onder voorbehoud van acceptatie)

Waarde huis
Bruto jaarinkomen
Bruto jaarink. partner
Berekenen
Maximale Hypotheek
Hypotheek offerte aanvragen

Bel Mij

Bel Mij Versturen