lineaire lening

Lineaire lening

Een lineaire lening is een begrip wat in de leningbranche vaker wordt gebruikt. In dit artikel wordt uitgelegd wat dit begrip inhoudt en wat de voor en nadelen zijn.

Wat is een Lineaire lening?

Een lineaire lening is een geldlening waarbij de maandelijkse aflossing gelijk verdeeld is over de looptijd van de lening. Dit houdt in dat er elke maand hetzelfde bedrag aan aflossing wordt gedaan. Een lineaire lening duidt dus de aflossingsvorm aan. Stel iemand leent €10.000,- en wenst dit in 5 jaar af te lossen. 5 jaar is in totaal 60 maanden. Dan is de aflossing €10.000/60 = €166,67 per maand. Over een openstaande lening moet men rente betalen. Bij een lineaire lening is de hoofdsom (het openstaande bedrag) in het begin het hoogste. In het begin moet iemand met een lineaire lening dan ook de meeste rente betalen. Naarmate de lening verder wordt afgelost wordt het rentebedrag steeds lager. Aan het einde van de looptijd is de lening afgelost en hoeft er dan ook geen rente meer te worden betaald.

Wat zijn de voor- en nadelen van een Lineaire lening?

Het grote voordeel van een lineaire lening is dat u de zekerheid heeft dat u aan het einde van de looptijd uw lening heeft afgelost. Een lineaire lening is een overzichtelijke lening doordat u precies weet wat u per maand aflost en nog open heeft staan. Daarnaast worden uw maandlasten elke maand minder. Dit kan een voordeel zijn indien u inkomstenvermindering verwacht. Dit is meteen ook het nadeel. Een lineaire lening is in het begin van de looptijd een (stuk) duurder dan aan het einde. Dit kan nadelig zijn voor bijvoorbeeld starters die juist verwachten meer te gaan verdienen in de toekomst.

Is een Lineaire lening een geschikte lening?

Een lineaire lening is dus feitelijk een lening met een bepaalde aflossingsvorm. Of dit de meest geschikte aflossingsvorm is, is erg persoonsafhankelijk. Dit zou een geschikte leenvorm kunnen zijn wanneer u in de toekomst verwacht over minder inkomen te beschikken. Wij adviseren u graag over de voor u meest geschikte leenvorm. Via onderstaande knop kunt u, geheel vrijblijvend, een leenadvies aanvragen. U kunt ons ook direct bellen op telefoonnummer: 033-4610007.

»  Leningadvies aanvragen
Let op geld lenen kost geld