De gevolgen van het afschaffen van de jubelton

graphic-airplane-side

Vanaf 1 januari 2023 gaat de regeling voor belastingvrije schenkingen flink op de schop. Met ingang van die datum is het voor ouders niet meer mogelijk om belastingvrij ruim een ton te schenken voor een woning, maar nog maar ongeveer een vijfde deel. Vanaf 2024 wordt echter de gehele regeling afgeschaft. Wij vertellen u wat dit nu, vanaf 2023 en vanaf 2024 voor u betekent.
 

Wat is de jubelton?

De jubelton is in 2010 geïntroduceerd om de woningmarkt er weer bovenop te helpen. Veel woningen stonden op dat moment ‘onder water’ waardoor is besloten om een vrijstelling van schenkbelasting in te stellen voor schenkingen bestemd voor bestedingen voor de eigen woning. De maximale hoogte van deze belastingvrije schenking is €106.671,00.
 

Uiteraard zitten er wat regels verbonden aan deze zogenoemde jubelton. Op de website van De Belastingdienst, leest u de volgende voorwaarden:

  • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar.
  • Het geld wordt besteed aan de eigen woning. Het kan gaan om de aankoop van een woning, de verbouwing van uw woning, het aflossen van uw hypotheek of het afkopen van de erfpacht, opstal of beklemming van de woning.
  • U dient schriftelijk te bewijzen dat de schenking is betaald en dat deze is gebruikt voor uw woning.
  • Het geld wordt binnen kalenderjaren gebruikt. Doet u dit niet? Dan dient u dit op tijd te melden en betaalt u alsnog schenkbelasting over het resterende gedeelte. 
  • U of uw partner heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker.
  • In een overeenkomst mogen geen voorwaarden over de schenking worden opgenomen.

(De Belastingdienst)  

De woningmarkt is ondertussen erg veranderd waardoor het kabinet de vrijstelling gaat verlagen vanaf 1 januari 2023 en gaat afschaffen vanaf 1 januari 2024. 
 

Regels per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 wordt deze jubelton aanzienlijk verlaagd. De hoogte van de belastingvrije schenking voor een woning wordt dan namelijk even hoog als de belastingvrije schenking die een ouder eenmalig aan een kind mag schenken voor vrije besteding: €27.231. 

Het is echter voor ouders niet mogelijk om twee keer €27.231 aan hun kind te schenken. Er dient een keuze te worden gemaakt: of €27.231 vrije schenking of voor een woning. 
 

Regels per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 komt de volledige vrijstelling voor schenkbelasting voor een woning te vervallen. Hoewel het bedrag in 2023 al aanzienlijk verlaagd is, betekent dit dan toch echt een einde aan de jubelton.

De afschaffing van de jubelton moet ervoor zorgen dat er weer gelijke kansen op de woningmarkt zijn en dat deze toegankelijker is voor starters. Er zijn dan tenslotte geen kopers meer die door de jubelton ruim een ton voorsprong hebben op anderen. 

Daarnaast is er nu ook onrust bij ouders die een woning verhuren aan hun kinderen. Met de dreigende afschaffing van de jubelton kunnen zij overwegen om de woning, nu het nog kan, voordeliger over te dragen aan hun kinderen.
 

Advies nodig?

De onafhankelijk adviseurs van Amstelgeld & Assurantiën kunnen u uitstekend adviseren over de nieuwe regelgeving omtrent belastingvrije schenkingen. Wilt u bijvoorbeeld nog graag een bedrag aan uw kind schenken zodat hij/zij een woning kan kopen? Vraag onze experts dan om vrijblijvend advies over de mogelijkheden.
 

Neem contact op
 

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord