Is een cyberverzekering een goede investering?

graphic-airplane-side

De wereld speelt zich tegenwoordig steeds meer online af en dit zorgt voor de nodige risico’s. Bedrijven lopen namelijk het risico dat zij worden getroffen door een cyberincident met alle gevolgen van dien. Maar is een cyberverzekering het middel om alle gemaakte schade te dekken? Dat ontdekt u in deze blog!
 

Cyberincidenten in Nederland

Voor het vijfde jaar op rij heeft het CBS de Cyber Security Monitor gepubliceerd. De Cyber Security Monitor 2021 geeft meer inzicht in de genomen cybersecuritymaatregelen en de plaatsgevonden cybersecurityincidenten in 2021 in Nederland.
 

Cybersecuritymaatregelen
Door de jaren heen is er een duidelijke toename te zien op het gebied van genomen maatregelen. Maatregelen die bedrijven bijvoorbeeld hebben genomen zijn het gebruik van anti-virussoftware, encryptie van data en een beleid voor sterke wachtwoorden. 

Opvallend om te zien is dat naarmate een bedrijf minder werknemers heeft, dat het % van bedrijven dat de betreffende maatregelen doorvoert, kleiner wordt. Grotere bedrijven nemen dus meer maatregelen tegen cyberdreigingen. 

Als er een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijfstakken is te zien dat de zorg en de ICT bedrijfstakken in grotere mate maatregelen doorvoert dan de horeca en industrie. Dit zou te maken kunnen hebben doordat zij meer met ICT bezig zijn (ICT-sector) of doordat het beveiligen van data van groot belang is (zorgsector). 

Cybersecurityincidenten
De toename van het aantal cybersecuritymaatregelen heeft alles te maken met de grote mate waarin cybersecurityincidenten voorkomen. Het CBS heeft in het onderzoek onderscheid gemaakt tussen incidenten die onopzettelijk of door eigen toedoen zijn ontstaan en incidenten door een aanval van buitenaf. 

In deze cijfers valt op dat het aantal veiligheidsincidenten door interne oorzaak aanzienlijk hoger ligt bij bedrijven met meer werknemers. Hoe meer werknemers, hoe hoger het aantal veiligheidsincidenten door interne oorzaak. Daarnaast is het aantal incidenten door eigen toedoen ook aanzienlijk hoger dan het aantal incidenten van buitenaf.

Als er een vergelijking wordt gemaakt tussen bedrijfstakken, is te zien dat de horeca door de jaren heen met aanzienlijk minder veiligheidsincidenten te maken heeft gekregen dan de andere sectoren (zorg, ICT en industrie). 
 

Wat is een cyberverzekering?

Een cyberverzekering geeft dekking wanneer uw bedrijf schade lijdt door een cyberaanval of wanneer u aansprakelijk bent voor schade die een cyberincident toebrengt aan derden. Het is echter niet alleen het bieden van dekking maar ook het bieden van ondersteuning in deze onfortuinlijke situaties en het behoeden van bedrijven. 
 

Is het afsluiten van een cyberverzekering een goede investering?

Alle bedrijven lopen het risico op cyberincidenten. Hackers maken geen onderscheid en zoals u in bovenstaande cijfers kunt zien, ontstaan de meeste cyberincidenten door menselijk handelen van het eigen personeel. En de gevolgen van zo’n incident? Die zijn groot. Denk niet alleen aan financiële schade maar ook aansprakelijkheid en imagoschade.

Voorkomen is dus beter dan genezen, maar helaas is er altijd een risico op bijvoorbeeld een hack of cyberaanval. Een cyberverzekering helpt u met het nemen van preventieve maatregelen om de kans op zo’n aanval te verkleinen. Gebeurt het toch? Dan dekt de verzekeraar een verzekerd bedrag en helpt het u met het in kaart brengen van de gevolgen en het bieden van een eventuele oplossing. 

Naast deze voordelen, zijn er ook nadelen van cyberverzekeringen. Zo is de dekking per verzekering erg verschillend. Het is dus van belang om goed onderzoek te doen naar deze dekkingen zodat u niet voor verrassingen komt te staan! Dit geldt ook voor de voorwaarden.
 

Informatie inwinnen over een cyberverzekering?

De onafhankelijk adviseurs van Amstelgeld & Assurantiën zijn gespecialiseerd in zakelijke verzekeringen. Wij kunnen u uitstekend helpen met het doornemen van de voorwaarden en dekkingen van verschillende cyberverzekeringen zodat u een passende verzekering kunt afsluiten.

Meer informatie?
 

Vraag advies
 

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord